aktualizováno: 22.10.2017 18:49:08 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ RAKOVNÍK

Napsali nám

V sobotu 17. května 2014 jsme se zúčastnili pochodu s názvem Barrande a Trilobit. Byli jsme na této – pro ostřílené turisty Rakovnicka známé – akci poprvé na pozvání příbuzných a musím popravdě říct, že mě organizace pochodu, nasazení všech přítomných a zájem účastníků ohromily. Byli jsme odhodláni podpořit úsilí KČT Rakovník za každou cenu, navzdory ne příliš optimistické předpovědi počasí, a dobře jsme udělali. Pochod nabízel tři varianty trasy pochodu do Skryjí. Tu nejnáročnější, 16kilometrovou, jsme přenechali zkušenějším a vybrali si „střední“ – 8 kilometrů z Újezdce. Pro tuto i nejkratší pětikilometrovou trasu byl zorganizován autobus z rakovnického vlakového nádraží, který nás vyložil v Újezdci a zbytek pochodujících v Hřebečníkách. Na startu jsme dostali potřebné informace a mapku, děti pak i kartičku na vyluštění kvízu. Vydali jsme se na cestu mezi poli a lesem do Šlovic, cestou jsme se vzájemně předbíhali se skupinkami dalších cestovatelů, povětšinou rodičů a prarodičů s dětmi. Tempo bylo sympatické, krajina krásná. Obloha byla sice zatažená, ale naštěstí nepršelo. Šlo se nám moc dobře, posilněni svačinou z batůžků jsme dorazili k Berounce a podél ní až ke skryjskému mostu. Za ním nás na tábořišti Ahoj čekala první kontrola. Nejprve jsme si přečetli zajímavé informace o panu Joachimu Barrandovi, trilobitech, CHKO Křivoklátsko, tamější flóře a fauně, které pak měly děti zúročit při kvízu, který na ně čekal na druhém konci tábořiště. Díky obětavé pomoci rodičů, kteří běhali opakovaně nastudovat to, co se po cestě k zadání kvízu z hlav poztrácelo, byly zakroužkovány správné odpovědi a po obdržení kontrolních razítek, bonbonů a dalšího povoleného dopingu jsme pokračovali stoupáním do obce Skryje ke zdejšímu muzeu. Tam bylo další kontrolní stanoviště a možnost prohlédnout si expozici o Joachimu Barrandovi,  trilobitech a Skryjsko- -týřovickém kambriu. Naše děti nejvíc zaujala možnost speciálním kladívkem ve sklepě bušit na špalku do různě velkých šutrů v naději, že se jim podaří objevit opravdového trilobita. To se jim sice nepodařilo, ale v oblaku prachu a za odletování jisker vypadaly i tak spokojeně.  Kontrola číslo tři byla v cíli u tenisových kurtů. Tam dostal každý účastník pamětní list a malého dřevěného trilobita. Pro děti byly připraveny hry a soutěže, které zorganizoval Dům dětí a mládeže Rakovník, a také stan Lesů ČR, kde mohly poznávat paroží, stopy, listy a vůbec dozvědět se víc o lesích Křivoklátska. Nad ohněm jsme si opekli špekáčky a netrpělivě jsme čekali na závěrečné vyhlašování dětských výherců vědomostního kvízu. To proběhlo formou losování, hlavní cena byly tři dorty ve tvaru trilobitů, ale nechyběly ani další ceny. Na každého se dostalo, takže nikdo neodešel s prázdnou. Největší odměnou pro organizátory byla jistě hojná účast malých i velkých a spokojenost všech. Počasí bylo také shovívavé; pršet začalo (a to pořádně), až když jsme se nalodili do autobusu připraveného na zpáteční cestu do Rakovníka. Pochod se vydařil a všem patří velký dík za pěkný den plný zajímavých informací, pěkných zážitků a pobytu v krásné přírodě. Co víc jsme si mohli přát?

 

 

Lucie Jurigová - Praha

 

 

 

 

 

TOPlist