aktualizováno: 22.10.2017 18:49:08 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ RAKOVNÍK

Mikulášská besídka 2013

Mikulášská besídka 7.12.2013

Již po 14. se konala v klubu mládeže Mikulášská besídka pro děti ve spolupráci s Domem dětí a mládeže.

Kytarový kroužek při DDM Rakovník tradičně zahájil besídku Turistickou mašinkou . Scénkou“Piknik v přírodě“ se předvedl Klub českých turistů Rakovník ( Iveta Folbrová a Adriana Hotárková). Během scénky přivítala paní Folbrová přítomné v sále a KK pod vedením paní Marie Círové zahrál na konci tohoto vystoupení pár písniček.

Následně vystoupil dramatický kroužek při DDM pod vedením pí. N. Mikeskové a Z. Formánkové se svám pásmem Hádej, hádej Honzíku jakou hrajem písničku. Předvedli vždy nějakou písničku a pak ji společně s kk zazpívali.

Po skončení byli pro děti připraveny soutěže, oblíbená židličkovaná atd. O přestavce bylo nachystáno pro děti občerstvení.

Po přestávce nám kk zahrál 2 vánoční písničky.

Poté pak přišel tolik dětmi očekávaný Mikuláš se svojí čertí čeládkou. Všem dětem rozdal dárečky. Děti asi byly hodné, protože čerti si nikoho neodnesli.

Na závěr byla na řadě mezi dětmi již oblíbená tombola. Nikdo neodešel s prázdnou.

Dárečky a tombola byla pořízena za přispění sponzorů. Tímto chci poděkovat všem sponzorům. Zejména paní doktorce Marii Rybové.

Dále chci poděkovat všem těm kteří mi pomáhali s přípravou besídky.

Za KČT jmenuji Folbrovi, Adriana Hotárková, Věra Pejšová, Emil a Líba Waldhaserovi, Anna Kobsová, Květa Chodorová, Libuše.Valdová,  Anna Levá

Za DDM to byly Marie Círová, Mirka Donátová, Alena Holá

Nečlenové Laďka Redlová, Lukáš Rédl, Zdeněk Linda.

Věřím že i tato Mikulášská se povedla a těším se na další. Děti si ji moc přejí.

Ještě jednou děkuji Všem.

Akci pořádal KČT Rakovník, DDM Rakovník  za finanční podpory Města Rakovník. Byla to desátá akce DDM z Grantu "Neseďme doma".

 

Počty dětí:  KČT Rakovník  -- 22

                   DDM Rakovník - -  23 ( kytara 13  + dramatický 10)

TOPlist